Hello!Here we are.

Meistä


Olipa kerran eräs ohjelmistoprojekti, jossa asiakas yritti siirtää vuosien tietotaitoa omasta toiminnastaan, tuotteistaan sekä tähän kaikkeen liittyvistä säännöistä ja poikkeuksista ohjelmistoyrityksen konsulteille ja ohjelmistokehittäjille. Tämä tapahtui määrittelypalaverien, työpajojen ja välipalavereiden muodossa, jotta asiakas saisi sellaisen järjestelmän, joka oikeasti palvelee yrityksen toimintaa.

Välillä joku ymmärsi väärin ja toisinaan kiireen sekä valtavan tietomäärän keskellä unohtui kertoa jotain. Joskus taas jaettiin vahingossa vanhentunutta tai väärää tietoa. Konsulteille ja ohjelmistokehittäjille projekti oli mielenkiintoinen koska uutta tietoa ja opittavaa oli paljon. Projekti oli toisaalta heille samalla äärimmäisen raskas koska eihän kukaan voi sisäistää sellaista tietomäärää ensin lyhyessä (ja jonkin ajan kuluttua pidemmässä ajassa). Asiakas taas turhautui, kun rahaa meni budjetoitua enemmän eikä toimittaja tuntunut ymmärtävän heidän toiminnastaan mitään. Sillä usein järjestelmää testattaessa asiat oli taas tehty väärin.

Kuten jo varmaan arvasitkin, tämä tarina oli tosi eikä se päättynyt hyvin tai ainakaan kuten oli alun perin suunniteltu.

Ilman tätä tarinaa ei olisi syntynyt Steve the Clerk- myyntikonfiguraattoria. Tämän kokemuksen ja siitä syntyneiden oivallusten ansiosta päätimme yrittää tehdä asiat toisin.

Yleensä yritystoiminnasta näkyy ulospäin vain jäävuoren huippu, jonka takia asiat saattavat näyttäytyä ulkopuolisille yksinkertaisina ja todellisuutta pienempinä. Tämän muille ilmenevän huipun alla on lähes aina valtavasti erilasia sääntöjä, poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, jotka pitäisi pystyä ottamaan huomioon yritystä palvelevaa järjestelmää kehitettäessä. Lisäksi kun tehdään kiireessä ja muutoksia tulee paljon, niin syntyy niitä kuuluisia purkkavirityksiä, jotka kostautuvat asiakkaalle myöhemmin, kun jotain asiaa pitäisi pystyä muuttamaan.

Kun elimme edellä kuvattua tarinaa asiakkaan roolissa, tuntui älyttömältä yrittää siirtää kaikki se valtava määrä tietotaitoa konsulteille ja ohjelmistokehittäjille, sillä hekin ovat ihmisiä, joilla on rajallinen kyky sisäistää ja oppia uusia asioita. Mietimme että miksi me käytämme valtavasti rahaa ja resursseja siihen, että koulutamme ihmisiä, jotka tarvitsevat jakamaamme tietoa rajatun ajan? Huomasimme jossain vaiheessa toivovamme, että kunpa voisimme vain määritellä ja rakentaa tarvittavat asiat itse siihen järjestelmään ilman mitään välikäsiä ja rikkinäistä puhelin- efektiä. Kaikki olisi silloin paljon helpompaa ja nopeampaa.

Tarinan aikana syntyi pikkuhiljaa ajatus käyttäjän ja käytettävyyden näkökulmasta kehitetystä järjestelmästä. Järjestelmästä, jossa asiakas voisi itse rakentaa haluamansa myyntikonfiguraation visuaalisella drag & drop periaatteella, määritellä helposti tuotteeseensa ja toimintaansa liittyvät säännöt, laskennat, poikkeukset ja ne poikkeuksien poikkeukset ilman että asiakkaan tarvitsisi osata koodata.

Ohjelmistomme idea piilee siinä, että ne henkilöt, joilla on tarvittava tietotaito yrityksen toiminnasta, tuotteista ja niihin liittyvistä säännöistä voivat visuaalisesti rakentaa ja ylläpitää yrityksen toimintaa palvelevaa järjestelmää ilman, että yritys on vahvasti riippuvainen ohjelmistotoimittajan resursseista ja kyvystä toimittaa muutoksia.

Myyntikonfiguraattorin käyttöönottamiseen liittyy vahvasti tarve siirtää tietotaitoa johonkin järjestelmään, jotta tieto on helpommin sitä tarvitsevien saatavilla. Meidän mallissa tämä tapahtuu ilman konsultteja ja ohjemistokehittäjiä. Tämä on mahdollista kehittämämme korkean räätälöitävyyden ja muokattavuuden omaavan ohjelmiston avulla. Me kyllä koulutamme ja autamme teitä käyttämään Steve the Clerk – Myyntikonfiguraattoria ja näytämme mihin kaikkeen se pystyy – lopputulos on teidän päätettävissä.

Ensimmäisen tarinan tuskasta syntyi visio. Siitä visiosta alkoi matka, joka on sisältänyt paljon monimutkaisten ja monitahoisten asioiden ratkaisemista. Meitä ajaa eteenpäin halu tehdä asiat paremmin ja visuaalisemmin kuin kukaan. Koskaan aikaisemmin.

Press


What they say about Steve the Clerk

READ ALL NEWS