Autamme yrityksiä helpottamaan monimutkaisia prosesseja ja vapauttamaan aikaa asioihin, joilla on merkitystä.

Steve the Clerk tuottaa yritysten tarpeiden mukaisia järjestelmiä — perinteisestä ohjelmistokehityksestä poikkeavalla tavalla.

Tehokkaampien prosessien asialla — paremman työarjen puolesta

Tehokkaammista prosesseista hyötyvät niin yritykset kuin myös niiden työntekijät ja asiakkaat

Pyrimme luomaan ratkaisuja, jotka tekevät tehokkaasta työnteosta helppoa.

Haluamme karsia prosesseihin kuluvaa aikaa, jotta asiantuntijat ja myyjät voivat keskittyä työhönsä ja asiakkaan palvelemiseen.

Uudenlaista ohjelmistokehitystä perinteisiä rajoja rikkoen

Tavoitteenamme on tarjota uudenlaista ohjelmistokehitystä, joka rikkoo perinteisiä rajoja ja mullistaa koko pelikentän.

Haluamme, että asiakkaamme saavat haluamansa lopputuotokset mahdollisimman suoraviivaisesti, nopeasti ja luotettavasti.

Tämän toteuttaminen vaati perinteisen mallin uudistamista.

Miten eroamme perinteisestä ohjelmistokehityksestä?

Olemme pyrkineet sujuvoittamaan ohjelmistokehityksen prosesseja ratkaisullamme niin paljon, että saamasi hyöty meidän kanssa työskentelystä on merkittävä. Säästät jokaisessa kehitysvaiheessa aikaresursseja, joka tulee näkymään kehitykseen käytettävässä budjetissa.

Katso alta tarkemmat kuvaukset, kuinka me tuotamme selkeää aikasäästöä verrattuna perinteiseen ohjelmistokehitykseen:

Säästä kanssamme useita viikkoja tai jopa kuukausia!

Perinteinen ohjelmistokehitys (2-4 vk)

Ohjelmistotoimittaja määrittelee asiakkaan kanssa projektin tavoitteet, laajuuden sekä rajat.
Tämä sisältää visiodokumentin, joka toimii ohjenuorana koko projektin ajan.

Vaatimusten kartoittamisen jälkeen määritellään tarvittavat ominaisuudet sisältäen mm. datan visualisoinnin, käyttäjäinteraktiot sekä tietoturvan vaatimukset. Näiden pohjalta muodostetaan tekninen suunnitelma, joka sisältää arkkitehtuurikuvaukset ja teknologiapinon valinnat.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa (1-2 vk)

Asiakkaan kanssa käydään läpi projektin tavoitteet, laajuus ja rajat. Hyödyntämämme valmiit komponentit ja mallit nopeuttavat projektin aloittamista ja mahdollistavat matalamman kynnyksen suunnitteluun osallistumiselle asiakkaalle ja muille sidosryhmille, koska palautetta voi antaa ilman syvällistä teknistä osaamista.

Meidän toimintatavoilla sekä suunnittelu että projektin aloittaminen onnistuu merkittävästi perinteistä ohjelmistokehitystä nopeammin.

Perinteinen ohjelmistokehitys (2-6 vk)

Ohjelmistotoimittaja kehittää alustavan prototyypin tai konseptin, joka esittelee karkeasti käyttöliittymää ja perustoimintoja.

Asiakas pääsee arvioimaan ja antamaan palautetta prototyypistä, jolloin voidaan tehdä tarvittavat muutokset ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista. Tämä vaihe voi vaatia useita palautekierroksia, kunnes kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä suunnitelmaan.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa (1-3 vk)

Meidän drag and drop -työkalujen avulla prototyyppien luominen ja muokkaaminen tapahtuu nopeasti ja lopputulos on heti visuaalisesti miellyttävämpi kuin perinteinen rautalankamalli.

Nopea prototypointi mahdollistaa nopean palautteenkeruun ja visuaalisempi prototyyppi vuorostaan parantaa kommunikaatiota sekä vähentää väärinymmärryksiä.

Perinteinen ohjelmistokehitys (1-2 vk)

Soveltuvien teknologioiden ja kehitysalustojen valinta (esim. frontend- ja backend-tekniikat, tietokannat). Päätös tarvittavista kehitysympäristöistä ja työkaluista.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa

Meidän kanssa tähän ei kulu erikseen aikaa.

Perinteinen ohjelmistokehitys (3-6 kk)

Ohjelmistotoimittaja hoitaa ohjelmoinnin, rakentaa tietokannat ja integroi eri järjestelmät yhteen. Kehitystyö tapahtuu yleensä agile-menetelmiä käyttäen.

Ohjelmiston toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ohjelmistototeuttaja toteuttaa laajamittaista testausta heti kehitysvaiheen alkupuolelta alkaen aina valmiiseen ohjelmistoon asti.

Tähän sisältyy yksikkötestaus koodin varmuuden takaamiseksi, integraatiotestaus järjestelmien yhteispelin varmistamiseksi ja käyttötestaus loppukäyttäjien kokemuksen optimoimiseksi. Testausvaihe kattaa myös turvallisuustestauksen,
suorituskykytestauksen ja mahdollisten tietoturvariskien minimoinnin.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa (1,5-3 kk)

Me otamme ohjelmiston toimivuuden ja turvallisuuden perinpohjaisesti huomioon kehityksessä. Siksi olemme huomioineet ne jo järjestelmäämme kehittäessä, jolloin voimme asiakastöiden kehitysvaiheen tehdä erittäin nopeasti, koska suuri osa toiminnallisuuksista on jo valmiina.

Valmiiksi muodostamamme drag and drop -työkalut vähentävät myös inhimillisten virheiden riskiä, kun koodia ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti.

Perinteinen ohjelmistokehitys (1-2 vk)

Kun ohjelmisto on valmis ja testattu, se siirretään tuotantoympäristöön. Ohjelmistotoimittaja konfiguroi palvelimet, valvoo siirtymää ja varmistaa datan siirron.

Julkaisun jälkeen ideaalitilanteessa ohjelmistotoimittaja seuraa sovelluksen suorituskykyä, analysoi käyttäjäpalautetta ja korjaa mahdolliset esiintyvät ongelmat. Tuki ja ylläpito järjestetään varmistamaan sivuston jatkuva toimivuus ja turvallisuus.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa (1 vk)

Julkaisu on kanssamme huoletonta. Alustamme hyödyntämisen myötä julkaisun yhteydessä ei tarvitse huolehtia infrastruktuurista tai yhteensopivuudesta.

Perinteinen ohjelmistokehitys

Ohjelmiston julkaisun jälkeen toimivuus varmistetaan ohjelmistotoimittajan tarjoamalla ylläpidolla. Jatkokehitys, kuten uusien ominaisuuksien toteuttaminen tehdään tarpeen mukaan.

Pienetkin päivitykset voivat kuitenkin olla haastavia ja vaatia apua kehittäjiltä.

Ohjelmistokehitys Steven kanssa

Hoidamme ohjelmiston ylläpidon kattavasti ja tarjoamme helpon väylän päivitysten ja muutosten toteuttamiseen.

Drag and drop -työkalujemme avulla muutokset on nopeita toteuttaa ja asiakas voi halutessaan toteuttaa niitä myös itse.

Koska ylläpidossa ei vaadita monimutkaisia koodimuutoksia, luo se säästöä myös ylläpitokustannuksissa.

Huomioithan, että vertailuissa esitetyt ajat ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä täsmää juuri sinun liiketoimintaasi.

!

Mitään tärkeää prosessista ei ole otettu pois. Olemme vain muodostaneet toimintatapamme niin, että prosessin kesto saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Ja vaikka prosessimme on nopeampi ja käytännönläheisempi, kiinnitämme tarkkaan huomiota laadunvarmistukseen.

Arvomme

Ohjaavat toimintaamme ja havainnollistavat, mitä pyrimme korostamaan päivittäisessä toiminnassamme sekä tiimin sisällä että asiakkaiden kanssa.

Nopeus

Olemme sitoutuneet siihen, että karsimme prosesseistamme kaiken ylimääräisen pois, tarjoten asiakkaillemme ennennäkemättömän nopeita ratkaisuja.

Innovatiivisuus

Olemme valmiita haastamaan vakiintuneet käytännöt ja etsimään jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita paremmin, mahdollistaen näin ketterän ja joustavan ohjelmistokehityksen.

Vapaus

Arvostamme vapautta käyttää aikaa ja aivokapasiteettia asioihin, joilla on merkitystä.
Vapauden mahdollistamiseksi keskitymme luomaan ratkaisuja, joissa on järkeä.

Rentous

Vannomme rennon ilmapiirin nimeen. Rentous ei tarkoita välinpitämättömyyttä tai laiskuutta, vaan kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen ja ideoiden jakamiseen.

Steve the Clerk sai alkunsa, kun oli oma lehmä ojassa

Omakohtainen kokemus monimutkaisista prosesseista teollisuuden alalla sai perustajamme Juhon pohtimaan: “asiat ei voi jatkua näin”.

Hitaat ja monimutkaiset prosessit, jotka toteutettiin manuaalisesti erilaisten Excelien ja dokumenttien avulla veivät hirveän määrän aikaa, tulivat yritykselle kalliiksi ja jättivät runsaasti tilaa inhimillisille virheille.

Ongelmien ratkaisemiseen palkattiin ohjelmistokehittäjiä ja konsultteja, mutta haluttua ratkaisua ei pitkistä kehitysprosesseista huolimatta saatu. Siispä lähdettiin kehittämään tarpeeseen soveltuvaa ratkaisua omin voimin.

Näihin tarpeisiin saatiin lopulta luotua yritystä palveleva ratkaisu. Ratkaisun todettiin olevan niin toimiva, että siitä olisi suuri apu monille toimijoille. Näin sai alkunsa Steve the Clerk, jotta muutkin monimutkaisten prosessien parissa toimivat yritykset säästyisivät päänvaivalta ja ennen kaikkea säästäisivät aikaa asioihin, joilla on oikeasti merkitystä.

Näe järjestelmän toiminta omin silmin!

Lyhyessä esittelyssä muodostamme käyttöösi soveltuvan demon, niin näet käytännössä kuinka järjestelmämme voi mullistaa työarkesi.